Zgjidhni Qytetin

Zgjidhni kinemanë tuaj të preferuar kështu do ta keni më të lehtë te lundroni në faqen tonë

Mbyll

Zgjidhni Qytetin

  • Cineplexx Prishtina
  • Cineplexx Prizren

Kontakt

Operatori i kësaj faqeje interneti (kompani)


Botuesi, ofruesi i shërbimeve dhe pronar i faqes së internetit me përmbajtjen e saj:
Cineplexx Kosovo L.L.C

Adresa
Albi Mall, Zona e re Industriale, Veternik-Prishtinë
10000 Prishtina
E-Mail: kinema-rks@cineplexx.eu

Aktivitet

Shfaqja e filmave dhe zbavitje

Udhëzime bazë www.cineplexx-ks.eu
Kjo faqe e internetit është në pronësi Cineplexx Kosovo L.L.C. Nën këtë faqe dhe nënfaqet e tij, ju mund të gjeni të gjitha informacionet dhe shërbime online në lidhje me programin, produktet dhe shërbimet e ofruara nga Cineplexx Kosovo L.L.C, si dhe informacion për filma dhe ngjarjet që lidhen me Cineplexx Kosovo L.L.C.


Hierarkia:

Menaxher i Kinemasë:
Dardan Naka, cineplexx.pristina@cineplexx.eu

Menaxher i Marketingut dhe Komunikimit:
Dëfrim Puka, defrim.puka@cineplexx.eu

Asistente e Marketingut:
Hana Kajdomçaj, hana.kajdomcaj@cineplexx-ks.eu

Asistent i Marketingut:
Artan Ramadani, artan.ramadani@cineplexx.eu

Menaxher i Shitjes:
Besim Salihu, besim.salihu@cineplexx-ks.eu

Menaxhere e Financave:
Arta Abdullahu, arta.abdullahu@cineplexx-ks.eu

Drejtor gjeneral:
Milazim Salihu, milazim.salihu@cineplexx-ks.eu, arisafilm@yahoo.com

Publikuar: Nëntor 2016.